Login

Blog

ASCII Tablosu

ASCII Tablosu

Bo?luk, yeni sat?r, dosya sonu ya da türkçe karakter ve i?aretlerin ikililik, onluk ya da onalt?l?k sistemdeki kar??l?klar?n? ö?renmek için ASC 2 yani ASCII tablosunu kullanabilirsiniz.

Devamını oku...

Öğrenme Stilleri/Şekilleri

Öğrenme Stilleri/Şekilleri
Neden baz? bebekler bu kadar hareket etmek isterken, baz?lar? çok daha az hareket ile huzurlu oluyor? Niçin baz? çocuklar, oyuncaklar?n? oynad?ktan sonra hemen kutusuna koymak için gayret gösterirken üstelik bunu sadece oyunca?? yeniyken de?il de sürekli olarak devam eden bir al??kanl?k halinde yaparken, baz?lar? da??n?kl?ktan hiç rahats?zl?k duymaz?

Devamını oku...

Aşkın Bilimsel Tanımı

Aşkın Bilimsel Tanımı
Aşkın bilimi diye isimlendirebileceğimiz yeni bir bilim dalı aşkın doğasını anlamaya ve kökenlerine inmeye çalışıyor.

Aşk çeşitlidir. Annenin çocuğuna duyduğu koruyucu aşk, çiçeği burnunda taze aşıkların birbirine duyduğu yoğun tutku, uzun süredir birlikte olan çiftlerin temelleri derinlere inen aşkı, Tanrı'ya duyulan ilahi aşk bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Devamını oku...

Işığı Durdurmak...

Işığı Durdurmak...

Harvard Üniversitesi’nden fizik profesörü Lene Vestergaard Hau ve ekibi, ???kla oynuyor. Ekip, yapt??? çal??malarla daha önce ?????n h?z?n? saniyede 17 metreye kadar dü?ürebiliyordu. I????n bo?lukta h?z? saniyede yakla??k 300 bin kilometredir.

Devamını oku...

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korku ve endi?eye dayal? rahats?zl?klar birçok insan?n hayat?n? olumsuz yönde etkiliyor, alkol ve ilaç kullan?m?, evlilik ve i?yerinde sorunlar veya intihar gibi sonuçlar do?urabiliyor.

Sava?a kat?lm?? askerler üzerinde yap?lan çal??malar sonucu, beyindeki amigdala adl? bölgenin bu askerlerdeki aktivitesinin çok yüksek oldu?u gözlendi. Beynin bu bölgesinin korku ve endi?eyle do?rudan ilgili oldu?u biliniyor.

Devamını oku...