Login

Blog

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korku ve endi?eye dayal? rahats?zl?klar birçok insan?n hayat?n? olumsuz yönde etkiliyor, alkol ve ilaç kullan?m?, evlilik ve i?yerinde sorunlar veya intihar gibi sonuçlar do?urabiliyor.

Sava?a kat?lm?? askerler üzerinde yap?lan çal??malar sonucu, beyindeki amigdala adl? bölgenin bu askerlerdeki aktivitesinin çok yüksek oldu?u gözlendi. Beynin bu bölgesinin korku ve endi?eyle do?rudan ilgili oldu?u biliniyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, insanlarda ve hayvanlarda amigdala bölgesinin, doğuştan gelen yılan ve örümcek gibi korkularla birlikte, tecrübeyle edinilen korkuların dışavurumu sırasında etkin olduğunu gösteriyor.
Rutger Üniversitesi’nden Profesör Denis Pare, amigdala bölgesinde, korkuyla ilgili hatıraların uzaklaştırılmasında rol oynayan bir bölümü tanımladı.

Laboratuarda yapılan çalışmada, ünlü bilim insanı Pavlov’un köpekler üzerinde yaptığı deneylere benzer yöntemler uygulandı. Deney farelerine, korku yaratacak ufak şoklar verilmesiyle aynı zamanda bir ses çıkarılarak, bu sesi hayvanların korkuyla ilişkilendirilmesi sağlandı. Daha sonra şok verilmeksizin bu ses tekrarlanarak korkuyla ilgili tepkilerin zamanla yok olması sağlandı.

Ancak korku hafızası tamamıyla yok olmuyor. Bunun yerine yeni öğrenilen korkunun gereksiz olduğu hafızası tarafından bastırılıyor. Bu yüzden, korkuyu bastıran hafızanın aynı ortamda yeniden yaşanması gerekiyor. Örneğin farelin duyduğu ses, korkuları bastırıldıktan sonra başka bir ortamda tekrar verilirse, fareler tekrar korku belirtileri gösteriyor.

Denis Pare, amigdaladaki ilgili nöronların, bu tür hafızaların tutulmasında etkili olduğunu ortaya koydu. Farelerde bu bölge yok edildiği zaman, farelerin korkularının yok edilemediği gözlendi.

Kaynak
Kullanılan resmin sahibi: dholl