Login

Blog

Işığı Durdurmak...

Işığı Durdurmak...

Harvard Üniversitesi’nden fizik profesörü Lene Vestergaard Hau ve ekibi, ???kla oynuyor. Ekip, yapt??? çal??malarla daha önce ?????n h?z?n? saniyede 17 metreye kadar dü?ürebiliyordu. I????n bo?lukta h?z? saniyede yakla??k 300 bin kilometredir.

Devam eden çalışmalar sonucu, ışığı tamamen durdurmak mümkün oldu. Bunu yapabilmek için Mutlak sıcaklığa çok yakın bir sıcaklığa ( yaklaşık -273 derece) kadar soğutulan çok yoğun sodyum bulutu kullandılar. Bu buluta Bose-Einstein bulutu deniyor. Bu bulutun içindeki atomlar çok sıkışık bir durumda bulunuyor.

Bose-Einstein bulutuna gönderilen ışık ışınının bir çeşit madde hali oluşuyor. Bu madde halini bulut içinde başka bir yere nakleden ekip daha sonra bu maddenin tekrar ışığa dönüşmesini sağladı.

Bu buluş bilim insanlarının optik bilgiyi istenilen şekilde işlemeyi sağlayabilecek.

Araştırmayı yürüten Hau, Einstein’in ortaya koyduğu görelilik yasalarına aykırı olmadığını belirtti ve Einstein’in bu çalışmayı görmesi halinde bir hayli şaşıracağını söyledi.

Kaynak
Kullanılan resimin sahibi: JogiART