Login

Blog

Kadınlar Güzelleşiyor

Kadınlar Güzelleşiyor
Kad?nlar?n nesilden nesile daha da güzelle?ti?i bilimsel olarak kan?tland?. Erkekler ise yerlerinde say?yor, çünkü kad?nlar?n hayatta kalabilmek, daha iyi e?ler bulabilmek için genetik olarak güzelle?ti?ini belirtiyor

Devamını oku...

Şizofren'in Nedenini Bulduk

Şizofren'in Nedenini Bulduk
Türk bilim insanlar?, günümüzde kesin tedavisi olmayan ve her yüz ki?ide bir görülen ?izofreniye, beyinden fazla miktarda salg?lanan "agmatin" adl? kimyasal?n neden oldu?unu kan?tlad?

Devamını oku...

Regular Expressions/Düzenli İfadeler Öğreniyorum

Regular Expressions/Düzenli İfadeler Öğreniyorum

Basit ama güçlü bir ?ekilde düzenli ifadeleri ö?renmek istiyorsan?z bu yaz? sizin için

Devamını oku...

Beyni Doğru/Verimli Kullanmak

Beyni Doğru/Verimli Kullanmak
Önemli kararlar?n?z? aç?k havada, kollar?n?z? sa?a sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz? Ya da sevdi?iniz bir müzi?i bir süre gözleriniz kapal? dinlerseniz, hayat?n?zda nelerin de?i?ece?ini biliyor musunuz?

Devamını oku...

Kadınları Anlamak! Bir kadının ruh genetiği

Kadınları Anlamak! Bir kadının ruh genetiği
Kad?nlar?n ruh geneti?ini çözmek zaman alsa da; Spiritüel yakla??m?n, metafizik a??nda kad?nlar?n duygu istemi her ça?da ya?anmas? gereken bir duygu diyalekti?i olarak kar??m?za ç?km??t?r.

Devamını oku...