Login

Blog

Google Sorgu Önerisi/Google Otomatik Arama Tamamlaması

Google Sorgu Önerisi/Google Otomatik Arama Tamamlaması

Google'da arama yaparken, arama motoru size aramanıza paralel olarak önerilerde bulunur. Sizin için, daha önce diğer kişilerin aradığı populer kelimeleri sunar! Google'ın bu sorgu önermesini yani otomatik tamamlamasını, aktif ya da iptal etmek isteyebilirsiniz!

Devamını oku...

"Ben büyük bir yalancıyım"

"Ben büyük bir yalancıyım"
"Ben büyük bir yalanc?y?m" cümlesini okudu?unuzda anlayaca??n?z ilk ?ey; bu kelimeleri söyleyerek, cümleleri olu?turan ki?inin bir yalanc? oldu?udur! Peki yalanc? bir ki?inin söyledi?i bir söz ne kadar do?ru olabilir ki? e-bu durumda yalanc?n?n söyledi?i bu cümle do?ru de?ildir yani yalan söylüyordur! O halde yalan söyledi?ini söylerken yalan söylemi? oluyor ve asl?nda do?ruyu söylüyordur! peki bu durumda nas?l yalanc? olabilir ki? :D.

Devamını oku...

Developer's Links/Geliştiricinin Bağlantıları

Developer's Links/Geliştiricinin Bağlantıları
Libraries like PNGLib, JpegLib, game development sites like NeHe, games engines like Irrlicht, Ogre, Articles like Perfect Texture Mapping and more 116 links! Click here for to go Links page

PNGLib, JpegLib gibi kütüphanelerin, NeHe gibi oyun geli?tirme sitelerin, Irrlicht, Ogre gibi oyun motorlar?n?n, Perfect Texture Mapping gibi konular?n bulundu?u ve daha fazla 116 Ba?lant?! Ba?lant?lar sayfas?na gitmek için buraya t?klay?n

Devamını oku...

Eğitim Neden Eğitmiyor?

Eğitim Neden Eğitmiyor?
Mevcut e?itim, nedenini sorgulamadan söyleme-konu?ma yoluyla "do?rular? aktarma" temeline dayanmaktad?r. Bu e?itim sürecinde ö?renci yüklenilen bilgileri daha önceki bilgilerle ili?kilendirilmemekte "muhakeme-ak?l yürütme-yorumlama vb.. zihnî boyuttan uzak bir ?ekilde sadece haf?zaya y??maktad?r. Bu yüzden bu süreçte beynin "sa? lobu" ö?renmeye dahil olmad??? gibi, yeni "sinir ba??" olu?umu da söz konusu olmamaktad?r.

Devamını oku...

Gezgin/Browser İçin Web Geliştirme Araç Çubukları

Gezgin/Browser İçin Web Geliştirme Araç Çubukları

Web sitesi geli?tirdiniz ve gezginde görüntülediniz ama bir ?eyler yanl?? ve istedi?iniz ?ekilde görüntülenmiyor! fakat çal??man?za bak?yorsunuz her?ey tamam ve sorun göremediniz! Her?eyi yapt?n?z, tüm de?erleri kontrol ettiniz, yeni tan?mlamalar yapt?n?z ya da kald?rd?n?z ama yine olmad?! Peki bir de gezginin taraf?ndan web sayfan?za bakmak ister misiniz?

Devamını oku...