Login

Psikoloji

Beyni Doğru/Verimli Kullanmak

Beyni Doğru/Verimli Kullanmak
Önemli kararlar?n?z? aç?k havada, kollar?n?z? sa?a sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz? Ya da sevdi?iniz bir müzi?i bir süre gözleriniz kapal? dinlerseniz, hayat?n?zda nelerin de?i?ece?ini biliyor musunuz?

Devamını oku...

Kadınları Anlamak! Bir kadının ruh genetiği

Kadınları Anlamak! Bir kadının ruh genetiği
Kad?nlar?n ruh geneti?ini çözmek zaman alsa da; Spiritüel yakla??m?n, metafizik a??nda kad?nlar?n duygu istemi her ça?da ya?anmas? gereken bir duygu diyalekti?i olarak kar??m?za ç?km??t?r.

Devamını oku...

Özgür Düşünebilme ve Düşünce Özgürlüğü

Özgür Düşünebilme ve Düşünce Özgürlüğü
Bu ülkenin çocuklar?, özerk benlik duygusundan ve özgür dü?ünebilme yetisinden yoksun olarak yeti?tirilmektedirler. Bunun nas?l ba?ar?ld???n? anlayabilmek için çocu?un do?al geli?imine ve bu geli?im sürecinde çocu?un kar??la?t??? tutumlara bir göz atmak gerekir.

Devamını oku...