Login

Blog

En İyi Ücretsiz Film Katalog/Veritabanı/Yönetim Programları

En İyi Ücretsiz Film Katalog/Veritabanı/Yönetim Programları
?nternetten indirdi?iniz veya DVD/Blue-Ray/VCD olarak ald???n?z filmler mutlaka vard?r. Ve say?lar? çok oldu?una sorun olu?turmaya ba?larlar. Sahip oldu?unuz filmleri, ba?l?k, yönetmen, türü, yay?n tarihi, oyuncular?, konusu ve puan? olarak hatta bilgisayarda bulunduruyorsan?z, tam olarak nerde tutuldu?una kadar bir programda saklaman?z daha iyi olacakt?r.

Devamını oku...

Facebook'da Arkadaşların Hepsini Seçmek

Facebook'da Arkadaşların Hepsini Seçmek

Facebook'ta tüm arkadaşlarınız seçmek isteyebilirsiniz, ama el ile tek tek hepsini seçmek zordur! Hele de arkadaş sayısı fazla ise, bu zorluk artar. Bu sorun için 4 adımlık bir çözüm yazının devamında mevcut.

Devamını oku...

Süper Fonksiyon!

Süper Fonksiyon!

Bir algoritma geli?tiriyoruz, bu algoritmay? bir ?eyleri yerine getirmede yetenekli hale getiriyoruz, daha sonra daha çok algoritmay? birbiri ile reaksiyonluyoruz, yeteneklerini birle?tiriyoruz ve yeni yetenekler kazand?r?yoruz, sonra bu algortmalar? bir fonksiyonlar içine yerle?tiriyoruz, bu fonksiyonlara bir ad, bir ki?ilik veriyoruz,

Devamını oku...

Windows Live Messenger 2009 Türkçe Çevrimdışı Kurulum

Windows Live Messenger 2009 Türkçe Çevrimdışı Kurulum
Windows Live Messenger 2009 Türkçe program?n? PCnize kurmak için üretici firman?n sitesinden Windows Live Messenger 2009 Türkçe kurulum yaz?l?m?n? indirmeniz gerekir fakat bu yaz?l?m asl?nda kurulumun tamam? de?ildir!

Devamını oku...

Internet Explorer 8 Çevrimdışı Kurulum

Internet Explorer 8 Çevrimdışı Kurulum

Bu yaz?da Internet Explorer 8 çevr?md??? (?nternet gerekmeden) kurulumun nas?l yap?ld???, çevrimd??? kurulumu ba?latan k?sayol ve yeni bir çevrimd??? kurulum olu?turmay? ö?reneceksiniz

Devamını oku...