Login

Bilim

Süper Fonksiyon!

Süper Fonksiyon!

Bir algoritma geli?tiriyoruz, bu algoritmay? bir ?eyleri yerine getirmede yetenekli hale getiriyoruz, daha sonra daha çok algoritmay? birbiri ile reaksiyonluyoruz, yeteneklerini birle?tiriyoruz ve yeni yetenekler kazand?r?yoruz, sonra bu algortmalar? bir fonksiyonlar içine yerle?tiriyoruz, bu fonksiyonlara bir ad, bir ki?ilik veriyoruz,

Devamını oku...

Kadınlar Güzelleşiyor

Kadınlar Güzelleşiyor
Kad?nlar?n nesilden nesile daha da güzelle?ti?i bilimsel olarak kan?tland?. Erkekler ise yerlerinde say?yor, çünkü kad?nlar?n hayatta kalabilmek, daha iyi e?ler bulabilmek için genetik olarak güzelle?ti?ini belirtiyor

Devamını oku...

Şizofren'in Nedenini Bulduk

Şizofren'in Nedenini Bulduk
Türk bilim insanlar?, günümüzde kesin tedavisi olmayan ve her yüz ki?ide bir görülen ?izofreniye, beyinden fazla miktarda salg?lanan "agmatin" adl? kimyasal?n neden oldu?unu kan?tlad?

Devamını oku...

Bilimin Cevabını Aradığı Evrenin 10 Sırrı

Bilimin Cevabını Aradığı Evrenin 10 Sırrı
Bilim insanlar?n?n, cevaplar?n? merak etti?i ve ara?t?rmalar?n? h?zla sürdürdü?ü 10 bilinmeyen olay ve ya kavram

Devamını oku...

Dalıp Gittiğinizde Daha Çok Düşünürsünüz

Dalıp Gittiğinizde Daha Çok Düşünürsünüz

British Columbia Üniversitesi (UBC) bilim adamlar? masan?zda otururken dal?p gitti?inizde beyninizin asl?nda çok zor sorunlar?n üstesinden gelmeye çal??t???n? söylüyor.

Devamını oku...