Login

Bilim

"Paralel Doğrular Sonsuzda Kesişir" mi? EVET!

"Paralel Doğrular Sonsuzda Kesişir" mi? EVET!
?lginç de?il mi? paralellik ve kesi?im; z?t iki kavram! Çünkü iki do?ru bir birine paralel ise, mümkünat? yok bir noktada temasa geçemezler! Bu durumda bir birine temas? geçemeyen iki do?ru bir birine paraleldir! Peki nas?l oluyorda paraleller sonsuzda kesi?iyor? Nedendir bu paradoks/çeli?ki?

Devamını oku...

Teknolojinin Daha Yetmediği Hayaldeki İcatlar

Teknolojinin Daha Yetmediği Hayaldeki İcatlar

Teknoloji ?irketlerinin tüm tüketiciler diledi?i halde vermedi?i ya da veremedi?i, bilim-kurgu filmlerinde görülen birçok yüksek teknoloji ürünü bulunuyor.

Devamını oku...

Matematik Öğreniminde Somut Örnekler Vermek İyi Bir Yöntem Değil!

Matematik Öğreniminde Somut Örnekler Vermek İyi Bir Yöntem Değil!
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, matematik eğitimi sırasında somut örnekler vermek en iyi yöntem değil.

Devamını oku...

"Ben büyük bir yalancıyım"

"Ben büyük bir yalancıyım"
"Ben büyük bir yalanc?y?m" cümlesini okudu?unuzda anlayaca??n?z ilk ?ey; bu kelimeleri söyleyerek, cümleleri olu?turan ki?inin bir yalanc? oldu?udur! Peki yalanc? bir ki?inin söyledi?i bir söz ne kadar do?ru olabilir ki? e-bu durumda yalanc?n?n söyledi?i bu cümle do?ru de?ildir yani yalan söylüyordur! O halde yalan söyledi?ini söylerken yalan söylemi? oluyor ve asl?nda do?ruyu söylüyordur! peki bu durumda nas?l yalanc? olabilir ki? :D.

Devamını oku...

Eğitim Neden Eğitmiyor?

Eğitim Neden Eğitmiyor?
Mevcut e?itim, nedenini sorgulamadan söyleme-konu?ma yoluyla "do?rular? aktarma" temeline dayanmaktad?r. Bu e?itim sürecinde ö?renci yüklenilen bilgileri daha önceki bilgilerle ili?kilendirilmemekte "muhakeme-ak?l yürütme-yorumlama vb.. zihnî boyuttan uzak bir ?ekilde sadece haf?zaya y??maktad?r. Bu yüzden bu süreçte beynin "sa? lobu" ö?renmeye dahil olmad??? gibi, yeni "sinir ba??" olu?umu da söz konusu olmamaktad?r.

Devamını oku...