Login

Blog

IIS'de Çalışan Web Sayfasını Firefox'da görüntülemek

IIS'de Çalışan Web Sayfasını Firefox'da görüntülemek
Dinamik web sayfalar? geli?tirmek istiyorsunuz ve bilgisayar?n?za IIS (Internet Information Services) kurdunuz ve ba?lad?n?z sitenizi geli?tirmeye, gezgin (browser) olarak en iyi dostunuz tabiki internet explorer 6! peki sayfan?z? yap? olarak di?er gezginler taraf?ndan da do?ru ?ekilde görüntülenmesini istiyorsunuz. yazdınız firefox'a http://localhost/sayfam ve o da ne! hiç bitmek bilmeyen bir oturum açmanızı istiyor... bir şekilde oturumu hallettiniz ama sitenize veri ekler ve güncellerken veritabanı güncellenemiyor ama aslında yazma izinleri tamam! peki sorun ne? tabiki oturum üzerinden sunucuya ulaşmanız! bunun yerine şunu denerseniz internet explorer 6 hakimiyetinden ve problemden kurtulabilirsiniz: http://localhost:80/sayfam görüldüğü gibi tek yapmanız gereken port bilgisi girmeniz, bu kadar!