Login

Blog

Bilimin Yeni-Bilgi Paradoksu

Bilimin Yeni-Bilgi Paradoksu

Albert Einstein görecelik ve di?er yan teorileri makaleleri ile yay?nlad???nda baz? biliminsanlar? taraf?ndan bu teoriler kabul edilmedi! Hatta sert bir ?ekilde kar?? duruldu!

Bunun en büyük sebebi de, fiziğin bazı ilkelerinin sarsılacağı, daha masalsı bir ortama gitti ve olmaması gerektiği düşünceleriydi! Ama oldu! Hatta bu teoriler ileride kanıtlanacaktı da ve de kanıtlandı! Kısacası hepsi yanılmıştı!

ŞİMDİ İRONİ ZAMANI: fiziği sarsan biliminsanı Albert Enstein, o kendine karşı gelenlerin yaptığını "Kuantum Fiziği"e yaptı! Kabul etmedi! Olamaz gibi ifadeler söyledi! Ne yaptın sen Albert?

Zaten bu bilimin bir paradoksu... sadece o değil hepsi yapıyor! Ne ders çıkarmamız gerekiyor? Eski bilgiye ters de olsa, yeni bilgiye çizgi çekmememiz gerekiyor...