Login

Blog

Disleksi Testi (Vinegrad Testi)

Disleksi Testi (Vinegrad Testi)

Yaz?daki küçük bir testle disleksi olup olmad???n?z? ö?renebilirsiniz.

Disleksili yetişkinler ve öğrenciler için tarama testi

Aşağıda sunulan Vinegrad Testi yetişkin gruplara önerilir.
Yetişkinler için Disleksi Testi sayesinde disleksili bireyler hakkında bilgi edinmek mümkündür.
Her ne kadar Disleksi Enstitüsünde geliştirilmiş olsa da test revise eden Dr Michael Vinegrad’ın adıyla anılmaktadır.
Test “Evet” veya “Hayır” şeklinde cevaplandırılacak 20 sorudan oluşmaktadır.
Bu basit test yaşları 18 ile 68 arası olan % 79’u öğrenci olan 679 yetişkine uygulanmıştır. Bu gruptaki 32 öğrenci disleksili olarak değerlendirilmiş (ortalama 12.7 evet cevabı vermiş) Disleksili olmayanlar (ortalama 4.4 evet)

Evet Hayır
1. Sağ ve sol ayrımı yapmakta zorlanıyor musunuz?
2. Harita takibinde veya yol bulmakta zorlanıyor musunuz?
3. Yüksek sesle okumaktan rahatsızlık duyuyor musunuz?
4. Bir sayfayı okumanız normalden daha uzun bir zaman mı alıyor?
5. Okumakta olduğunuz konuyu takip etmekte zorlanıyor musunuz?
6. Uzun kitap okumaktan sıkılır mısınız?
7. Yazınız ve imlanız zayıf mı?
8. El yazınız okunaksız mı?
9. Kalabalık önünde konuşmakta zorlanıyor musunuz?
10. Telefonda başkaları için not alıp gerekli kişiye iletmekte zorlanıyor musunuz?
11. Uzunca bir kelimeyi söylemekte zorlanıyor musunuz?
12. Kafanızdan hesap yapmakta zorlanıyor musunuz?
13. Telefon çevirirken (tuşlarken) numaraları karıştırıyor musunuz?
14. Ayları peş peşe doğru sırada söylemekte zorluk çekiyor musunuz?
15. Ayları sondan başlayarak geri sıralamakta zorluk çekiyor musunuz?
16. Hiç tarihleri karıştırıp randevularınızı kaçırdığınız oluyor mu?
17. Çek yazarken yanlışlıklar yapıyor musunuz?
18. Form doldururken zorluk çekiyor musunuz?
19. Örneğin 59 ile 95 gibi otobüs numaralarını karıştırıyor musunuz?
20. Öğrenciyken çarpım tablosunu ezberlemekte zorluk çekmiş miydiniz?