Login

Blog

Burca Göre Evlilik Doğru Mudur?

Burç Uyumu Doğru Evliliği Getirmez!

Her gün milyonlarca insan hayatlar?nda olup bitenleri anlamak ve geleceklerini ö?renmek için burçlara ba?vuruyor. Gallup taraf?ndan yap?lan ara?t?rmaya göre dünyada burçlara inanan insanlar?n oran? yüzde 55 dolay?nda. Astroloji ise milyar dolarlara varan bir sektör haline geldi.

Durum böyle olunca bilim adamları da bu alandaki araştırmalarına hız verdi. Manchester Üniversitesi uzmanları şimdiye kadar yapılan en büyük burç araştırmasına imza atarak “Sevgililer arasında burç uyumu önemli mi?” sorusuna yanıt aradı.

Uzmanlar İngiltere’deki 20 milyon evli çiftin nüfus kayıtlarından doğum tarihlerini ve burçlarını öğrendi. Tüm bu veriler bilgisayara yüklendikten sonra çiftlerin burç uyumları incelendi. Araştırma sonucunda astrologların belirttiği gibi burç uyumunun bir etkisi olmadığını ortaya çıkardılar. Sadece Aslan-Terazi ve Başak-Oğlak burçları çiftlerin birbirleriyle daha uyumlu olduğu belirlendi.