Login

Blog

Regular Expressions/Düzenli İfadeler Öğreniyorum

Regular Expressions/Düzenli İfadeler Öğreniyorum

Basit ama güçlü bir ?ekilde düzenli ifadeleri ö?renmek istiyorsan?z bu yaz? sizin için

Devamını oku...

Beyni Doğru/Verimli Kullanmak

Beyni Doğru/Verimli Kullanmak
Önemli kararlar?n?z? aç?k havada, kollar?n?z? sa?a sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz? Ya da sevdi?iniz bir müzi?i bir süre gözleriniz kapal? dinlerseniz, hayat?n?zda nelerin de?i?ece?ini biliyor musunuz?

Devamını oku...

Kadınları Anlamak! Bir kadının ruh genetiği

Kadınları Anlamak! Bir kadının ruh genetiği
Kad?nlar?n ruh geneti?ini çözmek zaman alsa da; Spiritüel yakla??m?n, metafizik a??nda kad?nlar?n duygu istemi her ça?da ya?anmas? gereken bir duygu diyalekti?i olarak kar??m?za ç?km??t?r.

Devamını oku...

Özgür Düşünebilme ve Düşünce Özgürlüğü

Özgür Düşünebilme ve Düşünce Özgürlüğü
Bu ülkenin çocuklar?, özerk benlik duygusundan ve özgür dü?ünebilme yetisinden yoksun olarak yeti?tirilmektedirler. Bunun nas?l ba?ar?ld???n? anlayabilmek için çocu?un do?al geli?imine ve bu geli?im sürecinde çocu?un kar??la?t??? tutumlara bir göz atmak gerekir.

Devamını oku...

Bilimin Cevabını Aradığı Evrenin 10 Sırrı

Bilimin Cevabını Aradığı Evrenin 10 Sırrı
Bilim insanlar?n?n, cevaplar?n? merak etti?i ve ara?t?rmalar?n? h?zla sürdürdü?ü 10 bilinmeyen olay ve ya kavram

Devamını oku...