Login

Blog

Süper Fonksiyon!

Süper Fonksiyon!

Bir algoritma geli?tiriyoruz, bu algoritmay? bir ?eyleri yerine getirmede yetenekli hale getiriyoruz, daha sonra daha çok algoritmay? birbiri ile reaksiyonluyoruz, yeteneklerini birle?tiriyoruz ve yeni yetenekler kazand?r?yoruz, sonra bu algortmalar? bir fonksiyonlar içine yerle?tiriyoruz, bu fonksiyonlara bir ad, bir ki?ilik veriyoruz,

Devamını oku...

Windows Live Messenger 2009 Türkçe Çevrimdışı Kurulum

Windows Live Messenger 2009 Türkçe Çevrimdışı Kurulum
Windows Live Messenger 2009 Türkçe program?n? PCnize kurmak için üretici firman?n sitesinden Windows Live Messenger 2009 Türkçe kurulum yaz?l?m?n? indirmeniz gerekir fakat bu yaz?l?m asl?nda kurulumun tamam? de?ildir!

Devamını oku...

Internet Explorer 8 Çevrimdışı Kurulum

Internet Explorer 8 Çevrimdışı Kurulum

Bu yaz?da Internet Explorer 8 çevr?md??? (?nternet gerekmeden) kurulumun nas?l yap?ld???, çevrimd??? kurulumu ba?latan k?sayol ve yeni bir çevrimd??? kurulum olu?turmay? ö?reneceksiniz

Devamını oku...

Kadınlar Güzelleşiyor

Kadınlar Güzelleşiyor
Kad?nlar?n nesilden nesile daha da güzelle?ti?i bilimsel olarak kan?tland?. Erkekler ise yerlerinde say?yor, çünkü kad?nlar?n hayatta kalabilmek, daha iyi e?ler bulabilmek için genetik olarak güzelle?ti?ini belirtiyor

Devamını oku...

Şizofren'in Nedenini Bulduk

Şizofren'in Nedenini Bulduk
Türk bilim insanlar?, günümüzde kesin tedavisi olmayan ve her yüz ki?ide bir görülen ?izofreniye, beyinden fazla miktarda salg?lanan "agmatin" adl? kimyasal?n neden oldu?unu kan?tlad?

Devamını oku...