Login

Blog

Aşkın Bilimsel Tanımı

Aşkın Bilimsel Tanımı
Aşkın bilimi diye isimlendirebileceğimiz yeni bir bilim dalı aşkın doğasını anlamaya ve kökenlerine inmeye çalışıyor.

Aşk çeşitlidir. Annenin çocuğuna duyduğu koruyucu aşk, çiçeği burnunda taze aşıkların birbirine duyduğu yoğun tutku, uzun süredir birlikte olan çiftlerin temelleri derinlere inen aşkı, Tanrı'ya duyulan ilahi aşk bunlardan yalnızca birkaçıdır.

Devamını oku...

Işığı Durdurmak...

Işığı Durdurmak...

Harvard Üniversitesi’nden fizik profesörü Lene Vestergaard Hau ve ekibi, ???kla oynuyor. Ekip, yapt??? çal??malarla daha önce ?????n h?z?n? saniyede 17 metreye kadar dü?ürebiliyordu. I????n bo?lukta h?z? saniyede yakla??k 300 bin kilometredir.

Devamını oku...

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korkuyla İlgili Beyin Hücreleri

Korku ve endi?eye dayal? rahats?zl?klar birçok insan?n hayat?n? olumsuz yönde etkiliyor, alkol ve ilaç kullan?m?, evlilik ve i?yerinde sorunlar veya intihar gibi sonuçlar do?urabiliyor.

Sava?a kat?lm?? askerler üzerinde yap?lan çal??malar sonucu, beyindeki amigdala adl? bölgenin bu askerlerdeki aktivitesinin çok yüksek oldu?u gözlendi. Beynin bu bölgesinin korku ve endi?eyle do?rudan ilgili oldu?u biliniyor.

Devamını oku...

Böcek ve Bilgisayar

Böcek ve Bilgisayar

Bilgisayar teknolojisinin geli?imi, bir böce?e ba?l? olabilir. Ara?t?rmac?lar?n uzun zamand?r pe?inden ko?makta oldu?u ve bilgisayarlar?n geli?imine yepyeni bir yön verecek olan kristal yap?s?, Lamprocyphus Augustus isimli bir böce?in d?? kabu?unda bulunuyor.

Devamını oku...

Nefretin Beyin Üzerindeki Etkileri

Nefretin Beyin Üzerindeki Etkileri

?ngiltere’deki Londra Üniversitesi’nde ara?t?rmac?lar Semir Zeki ve John Paul Romaya, nefret duygusu s?ras?nda aktif olan beyin bölgelerini gözlemlediler. Ara?t?rma s?ras?nda deneklere daha önceden nefret ettiklerini belirttikleri ki?ilerin foto?raflar? gösterildi ve ayn? anda beyin MR’lar? çekildi. Kar??la?t?rma yapabilmek için, ki?ilerin herhangi bir his beslemedikleri insanlar?n foto?raflar? da kullan?ld?.

Devamını oku...